Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận miễn phí dịch vụ

CAO ỐC HÀ PHAN 2

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

0 m2

CAO ỐC LUTACO

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

60 - 76 - 100 - 140 m2

CAO ỐC LÝ AN

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

90 m2

CAO ỐC CENTRE POINT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

50 - 357 - 427 - 500 - 881 - 1040 m2

CAO ỐC TSA NGUYỄN KIỆM

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

135 - 150 m2

CAO ỐC HOÀNG HÀ 2

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

135 m2

CAO ỐC SONATA A8

Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận

45 m2

CAO ỐC KINH LUÂN

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

0 m2

CAO ỐC ARIRANG

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

134 m2

CAO ỐC VẠN LỢI

Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận

0 m2

CAO ỐC HALO HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

20 - 95 m2

CAO ỐC GIC 11

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

66 - 100 m2

CAO ỐC VNO 29 OFFICE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

70 - 70 - 70 - 135 - 200 - 205 m2

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

60 - 90 m2

CAO ỐC MINH PHÚC

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

0 m2

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

0 m2

CAO ỐC ONG & ONG

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

50 - 60 - 110 m2

CAO ỐC TUỔI TRẺ

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

190 m2

CAO ỐC NAM GIAO

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

278 m2

CAO ỐC NAM SÔNG TIỀN

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100 - 200 - 300 - 400 m2

CAO ỐC ELILINK

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

0 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

0 m2

CAO ỐC M-STAR

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

0 m2

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

95 - 360 m2

CAO ỐC MHB

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

0 m2

CAO ỐC THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

0 m2

CAO ỐC PHÚ NHUẬN

Hoàng Minh Giám, Quận Phú Nhuận

40 - 105 m2

CAO ỐC SOGETRACO

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

38 - 45 m2

CAO ỐC IN THANH NIÊN

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

0 m2

CAO ỐC VIỆT SKY

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

0 m2

Zalo : 0918.333.462
Trợ giúp