Tìm kiếm nâng cao

Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Miễn phí mọi dịch vụ

CAO ỐC TRƯỜNG PHÚC

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

24 - 24 m2

CAO ỐC NVT1

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

46 m2

CAO ỐC MNG BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

136 m2

CAO ỐC SUNSHINE

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

36 - 100 - 180 - 280 m2

CAO ỐC NAM SÔNG TIỀN

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100 - 200 - 300 - 400 m2

CAO ỐC KINGSTON OFFICETEL

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

40 - 40 m2

CAO ỐC LUTACO

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

60 - 76 - 100 - 140 m2

CAO ỐC SABAY NVT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

500 - 770 - 1270 m2

CAO ỐC VIMADECO

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

32 - 220 m2

CAO ỐC THE PRINCE RECIDENCE

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

10 - 14 - 14 - 14 - 14 - 17 - 19 - 22 - 30 m2

CAO ỐC INTAN

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

118 - 129 - 258 m2

CAO ỐC LÝ AN

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

90 m2

CAO ỐC 3 BEES TOWER

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

107 - 255 m2

CAO ỐC CENTRE POINT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

50 - 357 - 427 - 500 - 881 - 1040 m2

CAO ỐC MỘC GIA NVT TOWER

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

187 - 313 - 348 - 360 - 360 - 360 - 361 - 374 - 650 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 m2

CAO ỐC SKY GATE

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

140 - 291 - 363 - 363 - 363 - 419 - 419 - 419 - 419 - 782 - 840 - 1280 - 1680 - 2000 - 2500 - 3000 - 5000 m2

CAO ỐC DGM

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

0 m2

CAO ỐC NVT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

0 m2

CAO ỐC NVT3

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

0 m2

CAO ỐC NVT2

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

0 m2

Tin tức văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Zalo : 0918.333.462
Trợ giúp