Tìm kiếm nâng cao

Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Miễn phí mọi dịch vụ

CAO ỐC NHÀ VIỆT

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận
50m2
5$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NC HVT

CAO ỐC NC HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
650m2
6$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NVT6

CAO ỐC NVT6

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
25m2 - 25m2 - 30m2 - 50m2 - 50m2
6.8$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC HVT 1

CAO ỐC HVT 1

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
70m2
8.4$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC ĐVN

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận
120m2
8.5$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC HVB1

CAO ỐC HVB1

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
20m2
8.9$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC KINH LUÂN

CAO ỐC KINH LUÂN

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
86m2
9$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
40m2 - 60m2
9$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC DGM

CAO ỐC DGM

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
64m2
9$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC GIA THY

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
52m2 - 100m2 - 152m2
10$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
520m2
10$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NC PĐL

CAO ỐC NC PĐL

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
550m2
10$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC WIN HOME HC

CAO ỐC WIN HOME HC

Hoa Cau, Quận Phú Nhuận
60m2
10.1$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC WINHOME H&H

CAO ỐC WINHOME H&H

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
75m2
10.6$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NTT

CAO ỐC NTT

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận
60m2
10.7$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC WIN HOME NVĐ

CAO ỐC WIN HOME NVĐ

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận
20m2 - 60m2
10.8$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC THỊNH PHÁT BUILDING

CAO ỐC THỊNH PHÁT BUILDING

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận
170m2
11$/m2 (Phí DV 0 $/m2)